Grav doo, Gajdobra :: Bedeschi Spa Padova/Italija

Predstavljanje firme BEDESCHI SPA, Padova, Italija
Bedeschi Spa, Padova Italia

Proizvodni pogon Bedeschi spa u Padovi/Italija.

Firma Bedeschi Spa osnovana je pre 100 godina kada je deda sadašnjeg predsednika inženjera Guljelma Bedeskija 1908. godine predstavio prvu vakuum presu na međunarodnoj izložbi u Torinu.

Od tada se na čelu firme Bedeski uvek nalazi jedan od članova porodice. Trenutno generalni direktor firme je Rino Bedeski koji čini četvrtu generaciju porodice. Upravo zbog toga jedan od aspekata koji je uvek odlikovao našu firmu jeste finansijska solidnost. Od dana nastanka do danasnjeg dana 100% akcija firme su u rukama porodice Bedeschi.

Naša proizvodnja pokriva različite industrijske sektore:

  • Mašine i oprema za opekarsku industriju
  • Mašine i oprema za pripremu i skladištenje sirovine u industriji cementa
  • Mašine i oprema za kamenolome
  • Postrojenja za depuraciju vazduha, filteri
  • Postrojenja za utovar/istovar brodova u lukama (materijal u rinfuzi)
  • Postrojenja za pretovar sa jednog na drugi brod
Opširnije...
 

Grav doo, Gajdobra :: Bedeschi Spa Padova/Italija