Grav doo, Gajdobra :: Bedeschi Spa Padova/Italija

Predstavljanje firme BEDESCHI SPA, Padova, Italija

Bedeschi Spa, Padova Italia

Proizvodni pogon Bedeschi spa u Padovi/Italija.

Firma Bedeschi Spa osnovana je pre 100 godina kada je deda sadašnjeg predsednika inženjera Guljelma Bedeskija 1908. godine predstavio prvu vakuum presu na međunarodnoj izložbi u Torinu.

Od tada se na čelu firme Bedeski uvek nalazi jedan od članova porodice. Trenutno generalni direktor firme je Rino Bedeski koji čini četvrtu generaciju porodice. Upravo zbog toga jedan od aspekata koji je uvek odlikovao našu firmu jeste finansijska solidnost. Od dana nastanka do danasnjeg dana 100% akcija firme su u rukama porodice Bedeschi.

Naša proizvodnja pokriva različite industrijske sektore:

  • Mašine i oprema za opekarsku industriju
  • Mašine i oprema za pripremu i skladištenje sirovine u industriji cementa
  • Mašine i oprema za kamenolome
  • Postrojenja za depuraciju vazduha, filteri
  • Postrojenja za utovar/istovar brodova u lukama (materijal u rinfuzi)
  • Postrojenja za pretovar sa jednog na drugi brod

Dva osnovna proizvodna sektora (glina i cement) su različiti po komercijalnom pitanju (što nam omogućava veliku finansijsku snagu), ali su veoma slični sa tehničke strane gledišta (što nam omogućava stalni razvoj i napredak u tehničkom smislu - implementirajući solucije iz jednog sektora u drugi i obrnuto).

Grupa se sastoji od sledećih firmi:

  • BEDESCHI spa - noseća kompanija koja se bavi proizvodnjom opreme za opekarsku i industriju cementa
  • BCR - usluge inženjeringa
  • BEDESCHI Amerika - projektovanje, prodaja i rezervni delovi za USA tržište
  • CTP Team Milano - projektovanje i proizvodnja filtera za otprašivanje vazduha.

Godišnji promet noseće kompanije je oko 60.000.000 evra. U sedištu firme u Padovi zaposleno je oko 140 radnika i fabrika se prostire na ukupnoj površini od oko 41.000 m² od kojih su 25.000 m² proizvodni pogoni.

 

Grav doo, Gajdobra :: Bedeschi Spa Padova/Italija